Piagam Pelanggan


Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan (%)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
BIL. BAHAGIAN/SEKSYEN/UNIT PIAGAM PELANGGAN
1 Bahagian Kejuruteraan

Perancangan dan Pengurusan Projek Pembangunan
Sijil jalan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas semua syarat dipatuhi.
2 Memproses dan menghantar komen kepada Jabatan Tanah dan Survei, Sibu mengenai permohonan pelan kejuruteraan awam bagi projek pembangunan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
3 Bahagian Kejuruteraan

Penyelenggaraan Infrastruktur
Kerosakan lampu jalan di bawah tanggungjawab Majlis dibaiki dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh dikenal pasti.
4 Kerosakan lampu isyarat dibaiki dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh dikenal pasti.
5 Penyelenggaraan penutup longkang dalam tempoh 21 hari dari tarikh dikenal pasti.
6 Memproses permohonan kelulusan permit jalan raya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
7 Memproses permohonan kelulusan permit untuk memasuki kawasan CBD dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
8 Seksyen Kawalan Bangunan

Pengurusan Pelan Bangunan
Pendaftaran Pelan Bangunan melalui Building Tracking System dan pengeluaran surat rujukan untuk lain-lain jabatan yang berkaitan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 
9 Pemberitahuan status permohonan untuk kelulusan Pelan Bangunan akan dilakukan dalam tempoh 54 hari bekerja.
10 Surat Makluman Penerimaan Pelan Struktur akan dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 
11 Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (Occupation Permit) akan dikeluarkan dalan tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang F.
12 Seksyen Landskap

Penyelenggaraan Landskap dan Taman
Pokok tumbang yang menghalang lalu lintas dan membahayakan orang awam akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam sebaik sahaja dikenal pasti.
13 Pokok-pokok yang berada di bahu jalan, kawasan perumahan dan taman yang merbahaya akan diambil tindakan susulan selepas tujuh (7) hari notis diberikan kepada penghuni berdekatan.
14 Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar

Pengurusan Kesihatan Dan Perkhidmatan Bandar
Menangkap sekurang-kurangnya 80 ekor anjing terbiar (stray dogs) sebulan.
15 Menjalankan penggredan sekurang-kurangnya 75 premis makanan dalam sebulan.
16 Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta

Penilaian dan Pengurusan Harta
Untuk memastikan notis cukai taksiran S.69 dikeluarkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh penerimaan maklumat.
17 Memastikan Borang G(1) Certificate of Clearance of Indebtedness dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh pembayaran RM30 [fi borang G(1)].
18 Memastikan kutipan tunggakan cukai taksiran pada setiap tahun adalah melebihi 30% daripada keseluruhan jumlah tunggakan tahun semasa.
19 Bahagian Penguatkuasa

Pengurusan Penguatkuasaan & Undang-Undang
Memastikan kompaun (kecuali kompaun di bawah kesalahan Road Transport Act, 2004) dijelaskan dalam tempoh selama 14 hari bekerja. 

Jika tidak dijelaskan, Notis Peringatan Pertama akan dikeluarkan kepada Pelaku Kesalahan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan notis tersebut.

Jika kompaun masih belum dijelaskan walaupun Notis Peringatan Pertama telah dikeluarkan, maka Notis Peringatan Kedua akan dikeluarkan kepada Pelaku Kesalahan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Jika kompaun masih tidak dijelaskan, Bahagian Penguatkuasa akan membentangkan kes tersebut ke Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Majlis Perbandaran Sibu untuk keputusan Mesyuarat.
20 Seksyen Pengendalian Tempat Letak Kereta

Pengurusan Pengendalian Tempat Letak Kereta
Mengeluarkan Notis Peringatan Pembayaran Kompaun Sebanyak 2500 Buah Kenderaan Untuk Sebulan.
21 Seksyen Perpustakaan

Pengurusan Perpustakaan
Proses peminjaman buku dan pemulangan buku mengambil masa tidak lebih daripada lima (5) minit.
22 Unit Perundangan & Pengurusan Kontrak

Perolehan Tender
Surat makluman keputusan tender (Surat Tawaran – Letter of Acceptance, dan Surat Pemberitahuan Tawaran Tidak Berjaya) dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas keputusan Mesyuarat Majlis Penuh.
23 Menyedia dokumen perjanjian dalam tempoh 30 hari bekerja selepas keputusan Mesyuarat Majlis Penuh.
24 Seksyen Perancangan Korporat

Khidmat Pengurusan Pentadbiran
Memastikan status pelaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi 10 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
25 Bahagian Kewangan

Pengurusan Kewangan
Pemulangan deposit tahanan dibuat dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh kelulusan dan penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/seksyen/unit yang berkaitan.