Pencapaian Piagam Pelanggan : 2015


Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan (%)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
No. Seksyen/Unit
Piagam Pelanggan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 Seksyen Pentadbiran & Perhubungan Awam
a Aduan diterima daripada Talikhidmat akan disalurkan ke bahagian berkenaan dengan segera dan tindakan susulan oleh bahagian berkenaan dalam tempoh dua (2) minggu 96.52 92.99 95.00 95.19 95.51 97.63 99.52 98.22 94.01 93.07 90.72 77.16
2 Unit Perpustakaan Awam
a Kad keahlian akan disiapkan dalam masa tiga (3) hari selepas pendaftaran 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Seksyen Perbendaharaan
a Segala pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan 100 100 100 100 100 90.96 97.14 98.41 99.16 99.26 97.69 98.20
b Pemulangan deposit tahanan dibuat dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh kelulusan dan penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c Pembayaran kontrak dibuat dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh kelulusan dan penerimaan dokumen sijil pembayaran yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Unit Pusat Khidmat Pelanggan
a Sebarang pembayaran akan diuruskan dalam tempoh lima (5) minit 99.91 91.11 91.04 89.6 89.83 85.40 80.78 79.80 85.52 88.61 81.48 96.83
b Sebarang permohonan perkhidmatan akan diuruskan dalam tempoh lima (5) minit 99.63 74.10 77.52 73.74 88.13 76.96 74.56 72.11 73.77 83.29 79.33 96.91
5 Seksyen Jalan, Perparitan & Pengangkutan Bandar
a Permit Jalan Raya : Memproses dan meluluskan permohonan permit jalan raya dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan - - 100 100 100 100 - - 100 100 100 100
b Permit Letak Kenderaan : Memproses dan meluluskan permit letak kenderaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh permohonan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c Pengurusan Pelan Kejuruteraan Awam Bagi Projek Pembangunan : Memproses dan meluluskan permohonan pelan kejuruteraan awam bagi projek pembangunan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan untuk diajukan kepada Jabatan Tanah dan Survei, Sibu 57.14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
d Penyelenggaraan Jalan Raya : Penyelenggaraan terhadap jalan raya yang rosak dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh aduan 96.77 99.45 96.95 97.76 94.17 96.75 96.84 97.35 96.94 94.89 98.13 98.13