Pencapaian Piagam Pelanggan : 2019


Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan (%)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Aduan diterima daripada Talikhidmat akan disalurkan ke seksyen/unit berkenaan dengan segera dan perakuan penerimaan akan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dan makluman serta tindakan susulan tersebut oleh seksyen/unit berkenaan kepada pengadu akan diambil dalam tempoh 15 hari bekerja selepas aduan dibuat. 100

82.86
100

82.43
100

91.75
100

96.77
100

96.77
100

100
100

87.50
100

82.02
100

98.00
100

91.87
100

88.00
100

84.62

Segala pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan.

100 100 100 100 100 100 100 100 95.00 94.74 98.50 97.50