picture
 

Sistem Jawatankuasa


Profail
Kaunselor Carta Organisasi Direktori Kakitangan
Senarai Kaunselor Sistem Jawatankuasa

 

Majlis menjalankan urusan harian melalui sistem Jawatankuasa. Pada masa ini terdapat lapan (8) Jawatankuasa Bertindak :-

  1. Kawalan Bangunan & Pengindahan Bandar

  2. Kegunaan Am & Perkhidmatan Komuniti

  3. Kerja & Trafik

  4. Kesihatan Awam, Persekitaran & Perkhidmatan Perbandaran

  5. Lembaga Tender

  6. Pasar & Penjaja Runcit

  7. Perancangan, Kewangan & Penjawatan

  8. Sosial & Pembangunan Komuniti

Kesemua lapan (8) Jawatankuasa di atas biasanya mengadakan mesyuarat sebulan sekali. Jawatankuasa induk mungkin melantik jawatankuasa kecil untuk menguruskan perkara yang khusus seperti Jawatankuasa Kecil Pemilihan dilantik oleh Jawatankuasa Perancangan, Kewangan & Penjawatan untuk menemuduga dan memilih pemohon untuk mengisi jawatan kosong di Majlis, jika ada.

Semua Jawatankuasa perlu mengemukakan laporan keputusan yang dibuat oleh mereka dalam Mesyuarat Penuh Bulanan yang biasanya akan diadakan sebulan sekali untuk ditimbang sebelum dilaksanakan oleh pegawai Majlis.

Ahli Jawatankuasa terdiri daripada kaunselor dan di antara mereka seorang Pengerusi dan Naib Pengerusi dilantik untuk mengetuai setiap jawatankuasa.