Announcements

Sejarah Majlis Perbandaran Sibu (MPS)

Mengenai Kami > Mengenai MPS > Sejarah Majlis Perbandaran Sibu (MPS)

 

Sejarah Majlis Daerah Bandaran Sibu (MDBS)

Sejarah Lembaga Perbandaran Sibu

 

Majlis Daerah Bandaran Sibu telah distruktur semula dan dinaik taraf menjadi MAJLIS PERBANDARAN SIBU pada 1 November 1981 (Ahad) dengan kawasan pentadbiran ditambah daripada 50km persegi kepada 129.5km persegi. Kawasan ini meliputi pusat bandar Sibu, Pasar Sungei Merah, tebing timur Batang Rejang dan termasuk Pulau Kerto hingga ke KM 10 Jalan Teku, KM 12 Jalan Oya dan kira-kira KM 8 Jalan Salim.

Jumlah penduduk dalam kawasan Perbandaran Sibu adalah kira-kira 247,995 orang berdasarkan banci penduduk tahun 2010.

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 24 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tempoh dua (2) tahun mulai 1 November 1981 (Ahad) adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 1981 - 1983

Kedua-dua Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Majlis dilanjutkan tempoh perkhidmatan sehingga penghujung tahun 1987.

Memandangkan kaunselor dilantik dua (2) tahun sekali, sekumpulan kaunselor yang baru telah mula berkhidmat pada hari 1 November 1983 (Selasa). Senarai nama adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 1983 - 1985

Sama seperti perlantikan terdahulu, perlantikan sebagai kaunselor untuk tempoh dua (2) tahun mulai hari 1 November 1985 (Jumaat) adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 1985 - 1987

Dalam tahun 1988, mereka telah diganti oleh sekumpulan 26 orang kaunselor yang baru seperti di dalam senarai di bawah :- Senarai Kaunselor : 1988 - 1990

Untuk tahun 1991 - 1992, kaunselor yang baru dilantik adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 1991 - 1992

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 24 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 1993 - 1994 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 1993 - 1994

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 24 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 1995 - 1996 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 1995 - 1996

Tempoh perkhidmatan sebagai kaunselor telah dilanjutkan setahun lagi sehingga bulan Disember 1997.

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 24 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 1998 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 1998

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 24 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 1999 - 2000 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 1999 - 2000

Tempoh perkhidmatan sebagai kaunselor telah dilanjutkan sehingga bulan Disember 2003.

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 25 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 2004 - 2006 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 2004 - 2006

Tempoh perkhidmatan sebagai kaunselor telah dilanjutkan sehingga bulan Disember 2008.

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 25 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 2009 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 2009

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 25 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 2010 - 2013 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 2010 - 2013

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 30 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 2014 - 2015 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 2014 - 2015

Tempoh perkhidmatan sebagai kaunselor telah dilanjutkan sehingga bulan Jun 2016.

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 30 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 2016 - 2018 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 2016 - 2018

Tempoh perkhidmatan sebagai kaunselor telah dilanjutkan sehingga bulan Jun 2019.

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 30 orang kaunselor telah dilantik untuk berkhidmat di Majlis Perbandaran Sibu untuk tahun 2019 - 2021 adalah seperti berikut :- Senarai Kaunselor : 2019 - 2021

Urusan pentadbiran Majlis diketuai oleh Setiausaha Perbandaran selaku Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) Majlis. Nama-nama KPE sejak beberapa tahun l