Undang-Undang

Mengenai Kami > Mengenai MPS > Undang-Undang

 

Senarai Ordinan, Akta, Perintah, Peraturan-Peraturan, Undang-Undang Kecil Dan Kaedah-Kaedah Diterima Pakai Oleh Majlis Perbandaran Sibu

  1. Buildings Ordinance, 1994

   1. Building By-Laws

    • Building By-Laws Part I : Submission Of Plan For Approval

    • Building By-Laws Part II : Space, Light And Ventilation

    • Building By-Laws Part III : Temporary Works In Connection With Building Operations

    • Building By-Laws Part IV : Structural Requirements

    • Building By-Laws Part V : Constructional Requirements

    • Building By-Laws Part VI : Fire Requirements

    • Building By-Laws Part VII : Fire Alarms, Fire Detection, Fire Extinguishment And Fire Fighting Access

    • Building By-Laws Part VIII : Miscellaneous

   2. Buildings (Amendment) Ordinance, 1997

   3. Buildings (Amendment) By-Laws, 2001