Announcements

Statistik : 2020

Perkhidmatan Kami > Statistik : 2020

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Bulan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
A. e-Booking
Bil. Tempahan Fasiliti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B. Libr@ryNet
Pendaftaran Baru 42 75 43 0 12 28 43 38 49 42 55 69 496
Peminjaman 12433 13883 10258 0 5799 11175 11792 11589 12029 12409 13506 14128 129001
Pemulangan 14333 12892 9583 0 7061 11475 12189 11426