BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 24 Jan 2020
Version 8.2.2
Client's Charter Achievement 2018Client's Charter Achievement 2018

Client's Charter | Client's Charter Achievement : 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Aduan diterima daripada Talikhidmat akan disalurkan ke seksyen/unit berkenaan dengan segera dan perakuan penerimaan akan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dan makluman serta tindakan susulan tersebut oleh seksyen/unit berkenaan kepada pengadu akan diambil dalam tempoh 15 hari bekerja selepas aduan dibuat. 100

81.08
100

84.51
100

62.16
100

64.89
100

78.13
100

55.84
100

79.12
100

78.72
100

73.68
100

77.89
100

82.76
100

81.52

Segala pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan.

100
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100