BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
The Official Website of
Sibu Municipal Council

Client's CharterClient's Charter
Client's Charter
Client's Charter Achievement

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014


Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Aduan diterima daripada Talikhidmat akan disalurkan ke seksyen/unit berkenaan dengan segera dan perakuan penerimaan akan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dan makluman serta tindakan susulan tersebut oleh seksyen/unit berkenaan kepada pengadu akan diambil dalam tempoh 15 hari bekerja selepas aduan dibuat. 100

86.82
100

83.87
100

95.30
100

98.49
100

90.19
100

95.09
100

92.66
100

97.88
100

86.96
100

86.21
100

93.72
100

43.33

Segala pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan.

100 100 100 98.26 - 100 100 100 100 100 100 100