Announcements

Staff Directory

Sibu Municipal Council
 

 
Municipal Secretary's Office

NameContact
Law Tiong Hang
Pemangku Setiausaha Perbandaran N54
Law Tiong Hang
084-332423, 084-333411 ext. 201
084-320240
Ngu Kok Kim
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N26
Ngu Kok Kim
084-333411 ext. 204
084-320240
Nurul Jasmin binti Mohamad
Pembantu Setiausaha Pejabat N19
Nurul Jasmin binti Mohamad
084-332423, 084-333411 ext. 207
084-320240, 084-349411

Legal & Contract Management Unit

NameContact</