Announcements

Peristiwa

<< SENARAI ATURCARA

Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Awam, Persekitaran & Perkhidmatan Perbandaran

Masa/Time : 9:00 pagi/am 2:00 petang/pm

Tarikh: 12 Okt 2020
Tempat: Dewan Rajang, Tingkat 24 Wisma Sanyan
Penganjur: Majlis Perbandaran Sibu